Rozdíl mezi konstrukcí a technickým dozorem

Docela často se může vyskytnout chybné tvrzení, že technický a stavební dozor je jeden a ten samý. To je však naprosto nepravdivé a může vést k poněkud politováníhodným výsledkům, zejména v domácí sféře výstavby různých staveb a budov bez mnoha úskalí. Proto je nutné tuto problematiku vyjasnit, abychom nebyli v pozici hrdiny instruktivní anekdoty, která bude v kuřáckém sále upozorněna, aby varovala nováčky před chybami.

Stavební dozor

Obecně by bylo vhodnější zavolat stavební dozor na stavební řízení, neboť první termín předpokládá v současné době nahrazený technický dozor. Vede ji speciální organizace, která má odpovídající kvalifikaci a zprávy pouze pro zákazníka.

V tomto případě se pozornost zájmů zákazníka, která vypadá takto:

  1. Nepřekračujte stanovený rozpočet.
  2. Práce na udržení kvality s využitím kvalitních materiálů.
  3. Projektová dokumentace musí být v souladu se všemi pravidly a předpisy a musí být odůvodněna.
  4. Je nutné provádět neustálá jednání s dodavateli, držet krok s výstavbou.
  5. Najmout tolik zaměstnanců, kolik potřebujete, ne nafouknout personál. Platba je pro ně slušná, neumožňuje všem druhům stávek zpomalit výstavbu, ale neměli byste ani přeplatit.
  6. Pokud je to možné, snižte celkové náklady použitím různých technologických řešení.
  7. Předat předmět Státní komise včas a bez prodlení.

Existují různí odborníci na zaměstnance organizace provádějící stavební kontrolu, kteří mohou splnit všechny tyto požadavky.

Technický dozor

Každý zákazník se snaží minimalizovat náklady na odhad a dostat se do plánu výstavby. Nejčastěji z toho vyplývá kvalita a bezpečnost, která přímo ovlivňuje život a zdraví obyčejných občanů, jakož i stav životního prostředí.

Aby se takovým incidentům zabránilo a existuje technický dozor, který se nazývá také stavební dozor . Mělo by být okamžitě objasněno, že se jedná o kolektivní název pro řadu regulačních orgánů, nejen vládních agentur, ale také dodavatelů a autorů projektu, na kterém se pracuje.

Státní stavební dozor je ze strany státu zodpovědný za stavební řízení. Tato impozantní organizace nejen uvádí objekty do provozu, ale také vydává stavební povolení. Má také právo na volný průchod na staveniště.

Obecné vlastnosti

V některých ohledech technický dozor doplňuje stavební dozor, protože bez řádné přípravy není možné předmět stavby předat do provozu. Zde jsou jejich povinnosti, které jsou duplikované.

Každý velký podnik začíná plánem činnosti a stavba objektu začíná projektem. Již v této fázi jsou možné chyby, ať už je to nešťastná volba místa, zanedbání přípravných opatření, špatná volba stavebních materiálů. Existuje spousta jemností a nuancí, které by měly být uvedeny v projektové dokumentaci a jejich vyhledávání a identifikace úkolů více než jedné osoby. Proto je kontrola nad vývojem pracovní a návrhové a odhadové dokumentace ponechána na různých organizacích s mnoha zkušenými odborníky.

Život vždy provádí vlastní úpravy stávajících plánů, řada faktorů, které nebyly na počátku zohledněny, ovlivňuje průběh stavebních prací. Někdy umělci zanedbávají základní pravidla a jejich nedbalost v budoucnu se může vrátit poměrně silně. Aby se tomu zabránilo, je nutné sledovat jejich práci, včasné připomínky a návrhy.

Srovnání a jak se liší

Jak již bylo zmíněno, stavební řízení a technický dozor provádějí zcela jiné organizace a jejich funkce jsou odlišné .

Stavební řízení se více zaměřuje na zájmy zákazníka, usiluje nejen o správnou práci, ale i o snížení výrobních nákladů. K tomu může provést nezbytné změny ve stávajícím projektu, vyhledat jiná řešení, identifikovat přebytečné stavební materiály a informovat zákazníka. Mluvit v obecně přístupném jazyce nahrazuje sám sebe zákazníka, který nemá vždy potřebnou kvalifikaci pro vedení stavby samostatně a řádně vyhodnotit situaci.

Technický dozor provádějí veřejné instituce a při uvádění objektu do provozu. Je zkontrolován nejen samotný objekt, ale také požadovaný soubor dokumentů. Současně, pokud inspekce odhalí jakékoli nesrovnalosti, může doručení konstrukce pro použití zpomalit nebo dokonce zcela zastavit. Tak, stavební dozor přichází po skončení stavby, a jakékoli nesoulad s pravidly může stát majitele docela penny.

Shrneme-li, lze říci, že stavební řízení je prováděno v celé stavbě, od první linie značení, prováděné na rýsovacím prkně v organizaci projektu až po korporátní stranu na počest uvedení do provozu objektu Státní komise.

Technický nebo stavební dozor provádí inspekce pouze po dokončení stavby a je to on, kdo vydává povolení k uvedení do provozu. Společně se zákazníkem tak sdílí odpovědnost za bezpečnost zařízení.

Rovněž je třeba zmínit dohled nad samoregulačními organizacemi samoregulačních organizací . Institut těchto neziskových organizací byl vytvořen s cílem zmírnit zátěž kontroly nad stavbou, zaměřit pozornost státních institucí pouze na výsledek a kontrolovat postup prací tím, že SROshniki.

Oblasti použití

Pro stavební řízení je zaměstnána specializovaná organizace, která pracuje na komerčním základě.

Technický dozor nejprve vydává stavební povolení a po jeho dokončení vydává povolení k uvedení zařízení do provozu.

Doporučená

Existuje nějaký rozdíl mezi želé a želé?
2019
Které auto je lepší než Ford Fiesta nebo Kia Rio: srovnání a rozdíly
2019
Rozdíly mezi dvojitým a Euro lůžkem
2019