Proud a napětí: co to je a jaký je rozdíl

Mnozí z nás, stále ze školy, nedokáží pochopit, které aspekty odlišují proud od napětí. Učitelé samozřejmě neustále argumentovali, že rozdíl mezi těmito dvěma koncepty je prostě obrovský. Nicméně, jen někteří dospělí mají příležitost pochlubit se příslušnými znalostmi a pokud nepatříte k těm, pak je čas, abyste věnovali pozornost našemu dnešnímu přezkumu.

Jaká je proudová síla a napětí?

Abychom mohli hovořit o tom, co je to proud a jaké nuance může být spojeno, považujeme za nezbytné upozornit na to, co je v něm samo. Proud je proces, během kterého se pod přímým vlivem elektrického pole začnou pohybovat některé nabité částice. Jako ten druhý, může existovat celý seznam všech druhů prvků, v tomto ohledu vše závisí na konkrétní situaci. Tak například, když mluvíme o vodičích, pak v tomto případě budou elektrony působit jako výše uvedené částice.

Možná, že někteří z vás to nevěděli, ale současnost se aktivně využívá v moderní medicíně a zejména k tomu, aby zachránila člověka z celého seznamu různých nemocí, například epilepsie. Proud je také nenahraditelný v každodenním životě, protože s ním svítí světlo ve vaší domácnosti a některé elektrické spotřebiče. Současný proud implikuje určitou fyzikální veličinu. Označuje se symbolem I.

V případě napětí je vše mnohem složitější, i když ho porovnáme s takovým pojmem jako „proud“. Existují jednotlivé kladné poplatky, které se musí pohybovat z různých míst. Kromě toho se napětí nazývá taková energie, skrze kterou se výše uvedený pohyb vyskytuje. Ve školách, aby pochopili tento koncept, často uvádějí jako příklad proudění vody, ke kterému dochází mezi dvěma bankami. V této situaci bude samotný průtok vody působit jako proud, zatímco napětí bude schopno zobrazit rozdíl hladiny v těchto dvou bankách. Proto bude tok pozorován, dokud se obě úrovně v bankách nezmění.

Co odlišuje proudovou sílu od napětí?

Dovolujeme si navrhnout, že hlavním rozdílem mezi těmito dvěma koncepty je jejich přímá definice:

  1. Pod slovy "proudová síla" a "proud", zejména představují určité množství elektřiny, zatímco je považován za měřítko potenciální energie jako napětí. Jednoduše řečeno, tyto dva pojmy jsou do značné míry silně závislé na sobě a zachovávají si některé charakteristické rysy, s tím vším. Jejich odpor je ovlivněn velkým množstvím různých faktorů. Nejdůležitější z nich je materiál, ze kterého je vyroben určitý vodič, vnější podmínky a teplota.
  2. Určitý rozdíl je také uveden v jejich přijetí . Pokud tedy vliv na elektrické náboje vytvoří napětí, pak se proud získá použitím napětí mezi body obvodu. Mimochodem, jako taková zařízení, běžné baterie nebo pokročilejší a pohodlné generátory mohou objevit. Z tohoto důvodu můžeme říci, že hlavní rozdíly mezi těmito dvěma koncepty vyplývají z jejich definice, jakož i z toho, že jsou výsledkem zcela odlišných procesů.
Nemělo by se zaměňovat s proudem i se spotřebou energie . Tyto koncepty jsou zcela odlišné a jejich hlavním rozdílem by měla být vnímaná síla . Takže, pokud je napětí pro něj určeno. aby byla charakterizována potenciální energie, v případě proudu bude tato energie již kinetická. V naší moderní realitě většina trubek odpovídá analogiím ze světa elektřiny. Mluvíme o zatížení, které vzniká při připojení žárovky nebo stejného televizoru k síti. Během této doby se vytváří spotřeba elektřiny, která nakonec vede k vzniku proudu.

Samozřejmě, pokud nepřipojíte žádné elektrické spotřebiče, napětí zůstane nezměněno, současně s nulovým proudem. No, pokud není spotřeba, jaký proud můžeme mluvit o proudu a jeho moci? Proto je proud pouze určité množství elektřiny, zatímco napětí je považováno za měřítko potenciální energie určitého zdroje elektřiny.

Zajímavé video, které detailně vysvětluje rozdíl mezi proudem a napětím:

Doporučená

Jaký je rozdíl mezi epiteliální a pojivovou tkání: popis a rozdíly
2019
Amelotex a Diclofenac: jaký je rozdíl a co je lepší
2019
Jaký je rozdíl mezi kabelem VVGng a VVGng ls: popis a rozdíly
2019