náboženství

Jaký je rozdíl mezi Salafis a Sunnis?

Zdá se, že islám je jediné náboženství pro muslimy. Od doby dynastie Omeyadů (přibližně v polovině sedmého století) se však začaly objevovat rozdíly v islámském náboženství na základě politických, etnických a konfesních rozporů. To bylo vyjádřeno vznikem různých trendů mezi muslimy. Hlavním rozporem jsou názory na

Jaký je rozdíl mezi Alawity a sunnity?

Současná situace v Sýrii se Evropanům jeví nepochopitelná a matoucí. Faktem je, že je to komplikováno náboženskými názory opozičních stran, konfliktem mezi různými proudy islámu. Když zemřel velký prorok Muhammad, na jeho plodech vyrostl stát - kalifát. Abu Bakr, jeden z nejvlivnějších společníků Proroka, byl vyhlášen kalifem. Historici často poukazují na

Jaký je rozdíl mezi náboženstvím a vírou: rysy a rozdíly

Světlo, stín, déšť, sníh, zemětřesení, povodeň - všechny tyto jevy přírody pro pradávného člověka byly záhadou. Lidé nebyli schopni získat odpovědi na otázky o jejich původu odkudkoli, lidé je sami vymysleli a spoléhali na životní zkušenosti. Pokud je síla, pak to něco ovládá. Tak nadpřirozený pronikl do li

Co odlišuje Nový zákon, Starý zákon a Evangelium

Bible je jednou z nejstarších památek moudrosti lidstva. Pro křesťany je tato kniha zjevením Pána, Písma svatého a hlavním průvodcem života. Studium této knihy je nepostradatelnou podmínkou duchovního rozvoje věřícího i nevěřícího. Dnes je Bible nejoblíbenější knihou na světě: bylo vydáno více než 6 milionů kopií. Kromě křesťanů, posvátný a inspi

Jaký je rozdíl mezi duchem a duší: srovnání a rozdíly

V mnoha situacích se „duch“ a „duše“ ukáží jako synonyma, ale přesto jsou koncepty odlišné složky osobnosti jedné osoby. Z tohoto důvodu je žádoucí pochopit, jaký je rozdíl. Pojmy „duše“ a „duch“ Duše je nehmotná entita, která musí být uzavřena v lidském těle. V každém případě se předpokládá, že duš

Jak se liší kostel od chrámu, katedrály a kaple?

Pochopte rozdíly mezi kostelem, chrámem, katedrálou a kaplí, které se mohou objevit ve dnech narození křesťanství. Předpokládá se, že první služba se konala v soukromém domě, který připravil sám Ježíš Kristus. Byl to on, kdo počal Poslední večeři, kde se hovořilo o víře a království v nebesích. Na stejném místě se poprvé kona

Jak se liší arménská církev od pravoslavných

Mnoho lidí od školy ví o rozdělení křesťanství do katolicismu a pravoslaví, protože toto je zahrnuto v průběhu historie. Z toho víme o některých rozdílech mezi těmito církvemi, předpoklady, které vedly k rozdělení, jakož i důsledky tohoto rozdělení. Málokdo však ví, jaké jsou vlastnosti mnoha jiných typů křesťanství, které se z různých důvodů oddělily od dvou hlavních proudů. Jeden z kostelů, které jsou v duchu blízk

Agnostik a ateista: co je běžné a jaký je rozdíl

Na světě je asi 200 druhů různých náboženství. Stoupenci každé víry jsou přesvědčeni, že je to jejich světový pohled a jejich bůh, který je jediným pravým způsobem, jak vytvořit svět. Není divu, že díky velkému množství různých náboženství se ve starověku objevili neslušní lidé, kteří pochybovali o pravdě jedné víry nebo o jiné, a také o existenci Boha jako tvůrce našeho světa. Mezi nevěřícími jsou vedoucí pozice obsazeny ag

Jaký je rozdíl mezi katolíky a ortodoxními

Víra v Ježíše Krista sjednotila a inspirovala křesťany a stala se základem náboženského světonázoru. Bez ní by věřící nebyli schopni dělat správnou věc a dělat poctivou práci. Role pravoslaví v dějinách Ruska je obrovská. Lidé, kteří tento trend v křesťanství vyznali, nejen vyvinuli duchovní kulturu naší země, ale také přispěli k životnímu stylu ruského lidu. Katolicismus také po staletí znamenal ob

Staří věřící a staří věřící: kdo to je a jaký je rozdíl

Staří věřící a staří věřící - jak často jsou tyto pojmy zmatené. Před rozhovorem byli zmateni, dnes jsou zmateni, dokonce i v médiích. Každý vzdělaný člověk, který respektuje kulturu svého lidu, je prostě povinen pochopit rozdíl mezi těmito dvěma různými kategoriemi lidí. Staří věřící Staří věřící jsou

Rozdíly a rozdíly mezi katolíky a protestanty

V 50. roce po narození Krista založili jeho následovníci a ti, kteří v ně věřili, pravoslavnou křesťanskou církev, která dodnes existuje. Od svého založení bylo pět křesťanských církví. Trvalo osm století, než pravoslavná církev vypracovala své tradice a učení. Za tímto účelem vytvořilo všech pět církví Ekumenickou radu, na které se vydávali společná rozhodnutí o náboženských otázkách různé složitosti. Proto je také pravoslavná církev nazývána katedr

Sunniti a šíité: jaký je rozdíl a co je běžné

Islám, spolu s křesťanstvím a buddhismem, je jedním z nejběžnějších náboženství na světě. Zvláště mnoho států, které se hlásí k islámu, se nachází na východě Evropy a v severní Africe. Přesto muslimové mají rozpory, které vyústily ve skutečnou válku. Celý islámský svět byl rozdělen do dvou skupin, které jsou vůči sobě nepřátelské: sunnitů a šíitů. Jejich hlavní rozdíl je v tom, že sunnité popírají