Jaký je rozdíl mezi ventily A400 a A500?

Současné tempo rozvoje infrastruktury pro výstavbu různých kovových konstrukcí, nejrůznějšího stupně složitosti a lidské představivosti samozřejmě předpokládá vznik nových, efektivnějších metod výroby různých základních prvků. Bude to otázka armatur, nebo spíše rozdíl mezi výztuží třídy A-III (A400 a A500). Pojďme si to postupně uvědomit, takže ...

Obecné informace

Armatura je nejdůležitější součástí kovových konstrukcí ve formě kovové tyče, která slouží k vyztužení betonu. Ocelové kotvy různých tříd lze vyrobit v přadenkách nebo prutech. Tyče jsou vyráběny v závislosti na délce výztuže, zejména od 6 do 12 m (nejčastěji používaná tyč o délce 11 m 70 cm ). Hmotnost výztuže závisí na průměru tyče. Například výztuž 10 mm v průřezu tyče bude mnohem snazší než například výztuž 20 mm, 36 mm nebo dokonce 40 mm v průřezu.

Mechanické vlastnosti výztužné oceli jsou ukazatelem její klasifikace. V závislosti na počátečních požadavcích na budoucí zámečnictví se používá specifická třída. Když mluvíme metaforicky, může být výztuž v kovu srovnána s rolí kostry v lidském těle - to je základ základů! Při výběru a další práci si proto tento objekt zaslouží nejužší pozornost. Konečný výsledek záleží na tom, realizaci celého projektu budoucí kovové konstrukce.

Rozdíly mezi ventily A400 a A500

Ventily A400 a A500 jsou zařazeny do třídy A-III. Mohou být nazývány sestry dvojčata, protože jsou podobné jak vně, tak v oblasti aplikace. Budou vypadat úplně stejně jako osoba na ulici, ale pokud se podíváte pozorně, rozdíly jsou významné.

Vnější rozdíly

Především odborník, například technik ventilů, který rozumí tématu, nebude vizuálně odlišen, aby ho vizuálně odlišil. Ve výztuži A500 je rozteč příčného žebra delší než u A400.

Profil kování A500

Samotné „vytahování“ výztuže je ve srovnání s „sesterskou“ výzvou silnější a častěji vede podél spirály, což zajišťuje nejlepší přilnavost k betonu. To vše lze přičíst vnějším rozdílům.

Rozdíly ve složení oceli

Za druhé, složení oceli A500 je více uhlíkaté než u A400, navíc je také tepelně mechanicky zpevněno, což poskytuje lepší pevnost a pružnost. To zase poskytuje lepší kvalitu svaru a menší křehkost ve srovnání s výztuhou A400. Volba takovéto kompozice zajišťuje dobrou odolnost proti korozi a výrazně zlepšuje kvalitu svařovaného spoje, což zajišťuje minimální možnost vzniku trhlin a jiných nedostatků, které jsou možné při svařování.

A400

Rovněž pružnost výztužné tyče A500 umožňuje přesněji dodržovat stanovené parametry projektu výztužné klece konkrétního výrobku při jeho ohýbání na stroji.

A500

Pokud provedete experiment a nastavíte stejné parametry pro ohybovou instalaci, nejprve ohněte A400 a pak A500 a porovnejte výsledky, pak bude přesnější obrobek, který drží tvar lépe, od tyče A500. Vzhledem ke všem výhodám výztuže A500 může v případě potřeby při výrobě kovové konstrukce nahradit výztuhu A400. Pokud je však v projektu deklarován armaturu A500, nahradí ji nižší třídou, tj. A400 může být vystaven významnému ohrožení trvanlivosti a kvality výztužné konstrukce a ohrožuje kvalitu dokončení projektu.

Rozdíly v cenách

Za třetí, srovnáním cenové linie těchto objektů lze dospět k závěru, že rozdíl v nákladech na materiál mezi nimi je minimální, což se také dostává do rukou armatur A500.

A400 je oproti soupeři o něco levnější a tato výhoda nestačí, když je rozhodující. Dříve to bylo možné a upřednostňované kování A400, ale s příchodem „sester“ se situace na trhu dramaticky změnila. A armatura A 500 se objevila na kovové aréně poměrně nedávno, nicméně okamžitě získala popularitu a zaujala čestné místo ve světě kovových konstrukcí.

Shrneme-li výše uvedené, můžeme konstatovat, že nové technologie nestojí na místě, což nám umožňuje najít lepší a univerzálnější způsoby, jak vytvářet vysoce kvalitní, univerzální a cenově efektivní materiály. A to dává "zelené světlo" pro modernizaci a zlepšení celého fázového procesu výroby kovových konstrukcí, někdy fascinujících svou silou, krásou a milostí.

Doporučená

Co je lepší Ascoril nebo Lasolvan a jak se liší
2019
Jaký je rozdíl mezi soudcem a druhým vysokoškolským vzděláním?
2019
Visa a Mastercard: jak se liší a co je lepší
2019