Jaký je rozdíl mezi stylem a žánrem?

Jaký je rozdíl mezi stylem a žánrem? V mnoha humanitních oborech, stejně jako v umění, je terminologie tak rozmazaná, že je někdy nemožné zjistit, co je to. Rozdíl a společné rysy pojmů „styl“ a „žánr“ jsou živým příkladem takové „poruchy a očkování“.

Potom je proveden pokus o vyřešení informací o tomto problému.

Co je to žánr?

Různé umělecké a literární encyklopedie interpretují žánr (z francouzského žánru - rod) jako soubor děl vytvořených v průběhu dějin, sjednocených společnými rysy spiknutí, kompozice, stylu a tak dále. Pojem "žánr" obvykle shrnuje rysy velké skupiny děl, sjednocené dobou, místem bydliště autorů nebo jinými znaky.

V různých typech umění je systém žánrů tvořen různými způsoby. Příslušnost literárního díla k určitému žánru je určena následujícími kritérii:

  1. Literární druh textu (epos, texty, drama).
  2. Základní nálada práce, myšlenky, kritéria pro hodnocení reality (patos, satira, tragédie).
  3. Množství textu.
  4. Způsob, jak budovat obrazy (dokumentární, symbolické nebo alegorické).

Heroické básně, povídky, romány, povídky, romány a tak dále patří k literárnímu žánru eposu. Žánry textů patří k elegii, ódě, básni, písni a dalším. Dramatické žánry - komedie, tragédie a samotné drama.

Další etapa rozdělení spojuje témata konkrétního díla s kritérii žánrotvorného. Takže román může být bytický, psychologický, historický, fantastický a tak dále. Stejně jako příběh a příběh.

Hlavní žánrotvorná kritéria ve výtvarném umění:

  1. Objekt nebo situace znázorněná na obrázku (portrét, zátiší, krajina, bitva, historické, mytologické nebo fantastické plátno).
  2. Povaha obrazu ; techniky, na kterých závisí podstata hotového díla (karikatura, karikatura).

Hudební žánry se liší podle následujících kritérií:

  1. Způsob provádění skladeb (vokální, instrumentální, instrumentální, orchestrální, sólo-instrumentální). Vokální skladby jsou sólové, sborové a souborové.
  2. Cíl (ukolébavka, pochod, tanec a tak dále).
  3. Téma (epické, dramatické nebo lyrické).
  4. Místo představení (komorní, divadelní, koncertní, z filmů apod.).

A teď velký a tlustý VUT. Od počátku 20. století ve všech oblastech umění silný proces inter-integrace žánrů, rozmazání hranic mezi nimi. Proto bylo na počátku 21. století ještě obtížnější přiřadit specifický příklad umění (zejména moderního) ke stejnému specifickému žánru.

Co je to styl?

Pojem "styl" se objevuje nejen v oblasti umění. Často můžete slyšet o stylu oblečení určité osoby (říkají „má styl“, „nikdy neměl styl“); časopisy často píšou o životním stylu, například, celebrity nebo “zlatá mládež”.

Co se týče uvažovaných oblastí uměleckého stylu - vychází z určitých logických a kreativních vzorů akce, které hrají klíčovou roli v díle spisovatele, umělce nebo hudebníka. Jedná se o specifický způsob tvorby děl, podstatu tvůrčí metody jedné nebo skupiny umělců.

V hudbě je styl díla konečným výsledkem aplikace tvůrčího úsilí autora, součtu všech použitých v procesu tvorby skladby. Podstata pojmu "hudební styl" zahrnuje způsoby použití harmonického, rytmického, polyfonního a melodického materiálu, formy hudebního díla, nástrojů, na kterých se provádí, a dalších kritérií, která určují povahu hotové kompozice. Nezapomeňte na takový koncept jako na dojem, že hudba na posluchače působí. Toto kritérium je také velmi důležité pro konečné vymezení stylu díla.

Klasifikace hudebních stylů obvykle nastane epochami a skladateli. Například lze říci o stylu Bacha, což naznačuje polyfonní, harmonické, melodické a další materiálové charakteristiky většiny skladatelských děl. Pokud vezmeme Bachův styl jako abstraktní „Nomu“, ve srovnání s ním můžeme jasně vidět rysy například Beethovenova stylu. Bach jako jeden z největších skladatelů 18. století ve svých dílech často reprodukuje charakteristiky jiných autorů, takže lze říci, že Bachův styl je základem hudebního stylu 18. století.

Výsledek. Jaký je styl odlišný od žánru?

Žánr - koncept rozsáhlejší, starověký a oficiální, spíše než styl. Žánr definuje historicky stanovené významné vazby a vlastnosti děl různých druhů umění.

Styl, na rozdíl od žánru, je pojmem nejen z oblasti literatury a umění, je používán v psychologii iv reálném životě. Styl odráží soubor kritérií, která zdůrazňují, charakterizují daný předmět, odráží způsoby jeho výroby nebo produkce, hovoří o prezentaci konkrétního díla na pozadí hmoty podobné.

Doporučená

Co odlišuje dopis od zvuku: popis a rozdíly
2019
Jak se epoxidové lepidlo liší od epoxidu
2019
Volkswagen Tiguan nebo Honda CR-V: srovnání vozů a to je lepší
2019