Jaký je rozdíl mezi signálními ukazateli a signálními signály?

V železniční dopravě dochází k rozdělení na signální a signální značky. Tyto indikátory jsou navrženy tak, aby chránily pohyb cest a informovaly řidiče o tom, co se děje dopředu a jak opravit vlastní rychlost a úhel natočení.

Ukazatele jsou určeny k označení směru vlaku nebo celého vlaku, vlakové trasy, typu trakce a dalších faktorů, které jsou nezbytné pro postup lokomotivy. Například pro označení čísla trasy následované vlakem se na semaforech trasy nastavují značky se zelenými tečkami, které označují číslo dostupné trasy. Pokud je na semaforu měsíční svit, může takový ukazatel znamenat také cestu, ze které je povolen pohyb vlaku.

Na těch úsecích cesty, kde je přítomna železniční šipka, by měly být také značky označující směr, ve kterém jsou trasy přeloženy. Kromě toho, ve dne iv noci, displej je jiný, ve dne obdélník na úzké straně ukazatele je zodpovědný za to, a v tmavém světelném signálu nad šipkou sám. Pokud je přenesen na přímou cestu, pak je bílé bílé a obdélník se dívá zpět od cest, pokud je na straně, obdélník se otočí na cesty a světlo se rozsvítí žlutě. Existují také možnosti kombinací ukazatele a označení světla.

Šipka nemůže být nastavena na světlo, ale na kovový ukazatel, pokud je šipka zasunuta do toronu, pak je ukazatel zatažen, je-li dráha přímá, ukazatel je zatažen rovnoběžně s cestami. Pokud jsou na cestě překážky, pak můžete pozorovat bílý kruh s vodorovným pruhem uprostřed, pokud je den, pak je bílý, pokud je noc, pak bude svítit bílým světlem.

Pokud jsou instalovány automatické řídicí systémy, ukazatel bude ve tvaru černého trojúhelníku s bílou šipkou směřující dolů. Pokud je to nutné, snižte kolektor proudu, který se děje v oblastech s poklesem napětí nebo proudem, který má být vypnut, řidič uvidí černý kosočtverec s bílým napnutým znakem uprostřed.

Znamení

Vezměme nyní na ně značky a symboly. Na značkách signalizujících průsečík trubek s přírodními zdroji, které běží pod kolejemi, je napsáno, že řidič a celý vlak musí projít. Při projíždění cest s přítomností karstomnogo oblasti na znamení psát "kras" označující délku nebezpečí celou cestu nebo konkrétní označení konkrétní pole nebo podporu.

Značky signalizují potřebu brzdění na určitých úsecích železniční tratě, například před stanicemi, na úsecích jiných vlaků, které projíždějí. Podpora kontaktních sítí by měla mít horizontální černé a bílé pruhy. Někdy mohou být přítomny na samotném nosiči nebo na deskách v jeho blízkosti, mohou být také použity na protizávažích, které dotahují konstrukční prvky drátu. Značky označují konec stanice. Sloupy na zemi, natřené diagonálními pruhy, zakazují zastavení celé kompozice, zpravidla jsou sloupy instalovány před vidličkou nebo sestupem.

Značky sdělují strojníkovi, kde může začít a končit nebezpečná cesta, vyprávět o možných potížích, které by mohly vést k odjezdu vlaku z kolejí nebo jiných nežádoucích poruch. Pokud je nutné přepnout na jinou síť kontaktů, je to označeno stejným textem. Podobná metoda se používá k informování o konci sítě, zastavení lokomotivy. V zimě, v oblastech se sněhem, znamení nám říkají o potřebě vyčistit cesty vpřed nebo o absenci takových akcí.

Rozdíl mezi ukazatelem a značkou

Značky se liší od ukazatelů tím, že označují vše, co nesouvisí s pohybem vlaku. Některé specifické oblasti, budovy a další akce jsou označeny značkami. Také samotné značky jsou poněkud složitější a podrobnější než ukazatele, jsou založeny spíše na vizuálních obrazech než na jednoduchých geometrických obrazcích, poněkud nesou spíše odstín zákazu a rozlišení než neutrální informace. Ve značkách, písmenách a nápisech jsou častěji používány, jsou určeny spíše pro vnímání při nízké rychlosti. Společným znakem a signálem je společný schematický a jednoduchý prováděcí materiál.

Doporučená

Co je lepší Ascoril nebo Lasolvan a jak se liší
2019
Jaký je rozdíl mezi soudcem a druhým vysokoškolským vzděláním?
2019
Visa a Mastercard: jak se liší a co je lepší
2019