Jaký je rozdíl mezi katolíky a ortodoxními

Víra v Ježíše Krista sjednotila a inspirovala křesťany a stala se základem náboženského světonázoru. Bez ní by věřící nebyli schopni dělat správnou věc a dělat poctivou práci.

Role pravoslaví v dějinách Ruska je obrovská. Lidé, kteří tento trend v křesťanství vyznali, nejen vyvinuli duchovní kulturu naší země, ale také přispěli k životnímu stylu ruského lidu.

Katolicismus také po staletí znamenal obrovský rozdíl v životech lidí. Vedoucí katolické církve - papež definuje normy společenské a duchovní sféry společnosti.

Rozdíly v učení pravoslaví a katolicismu

Pravoslaví nejprve uznává poznání, které se nezměnilo od doby Ježíše Krista - našeho tisíciletí naší doby. Je založena na víře v jednoho Stvořitele, který učinil svět.

Katolicismus také umožňuje zavedení změn a doplnění základních dogmat náboženství. Můžete tedy identifikovat hlavní rozdíly mezi učením dvou směrů v křesťanství:

  • Katolíci považují Ducha svatého, vycházejícího z Otce a Syna, za symbol víry a ortodoxní přijímají pouze Ducha svatého, který pochází od Otce.
  • Katolíci věří v pozici Neposkvrněného početí Panny Marie, ale ortodoxní ho nepřijímají.
  • Papež Říma byl zvolen jedinou hlavou církve a vikářem boha v katolicismu, ale ortodoxie neznamená podobný účel.
  • Doktrína katolické církve, na rozdíl od pravoslaví, zakazuje rozpuštění manželství.
  • V ortodoxní výuce neexistuje žádná dogma o očistci (putování duše zesnulé osoby).

Navzdory všem rozdílům jsou obě oblasti náboženství velmi podobné . Ortodoxní věřící i katolíci věří v Ježíše Krista, pozorují půst, vzpřímené chrámy. Bible je pro ně velmi důležitá.

Církev a kněží v pravoslaví a katolicismu

Pravoslavná církev zahrnuje nejméně 14 místních kostelů uznaných na konci 20. století. Spravuje společenství věřících s pomocí souboru pravidel apoštolů, životů svatých, teologických textů a církevních zvyků. Katolická církev, na rozdíl od pravoslavných, je jediným náboženským centrem a je vedena papežem.

Pravoslavná církev

Za prvé, církve různých směrů v křesťanství se vyznačují svým vzhledem. Stěny pravoslavných kostelů zdobí ohromující fresky a ikony. Službu doprovází zpěv modliteb.

Katolický chrám v gotickém stylu je vyzdoben řezbami a vitrážemi. Sochy Panny Marie a Ježíše Krista nahrazují ikony v něm a služba jde ke zvukům varhan.

Katolický chrám

V katolické a pravoslavné církvi je oltář . Pro ortodoxní věřící je oplocen ikonostasem, zatímco pro katolíky se nachází uprostřed kostela.

Katolicismus vytvořil takové církevní pozice jako biskup, arcibiskup, opat a další. Všichni při vstupu do služebního slibu slibují celibát.

V pravoslaví jsou duchovní reprezentováni takovými tituly jako patriarcha, metropolita, diakon . Na rozdíl od přísných pravidel katolické církve se pravoslavní duchovní mohou oženit. Slib celibátu je dán pouze těmi, kteří si pro sebe vybrali klášter.

Obecně je křesťanská církev po staletí úzce spjata se životy lidí. Reguluje lidské chování v každodenním životě a má velký potenciál.

Obřady pravoslaví a katolicismu

Modlitba je přímá konverze věřícího k Bohu. Ortodoxní věřící čelí modlitbě na východ a katolíkům to nevadí. Katolíci jsou pokřtěni dvěma prsty a ortodoxní - třemi.

V křesťanství je svátost křtu povolena v každém věku. Nejčastěji však ortodoxní i katolíci křtí své děti brzy po narození. V pravoslaví, při křtu, je člověk ponořen do vody třikrát, a pro katolíky, voda teče třikrát na hlavu.

Každý křesťan přichází do církve alespoň jednou v životě za přiznání. Katolíci se přiznávají na zvláštním místě - zpovědnice. Zároveň přiznaná osoba vidí ducha prostřednictvím mříže. Katolický kněz bude tuto osobu pozorně poslouchat a poskytovat potřebné rady.

Pravoslavný kněz při přiznání může zbavit hříchy a přiřadit pokání - výkon zbožných skutků jako opravu chyb. Vyznání v křesťanství je tajemstvím věřícího.

Katolický a ortodoxní kříž

Kříž je hlavním symbolem křesťanství . Zdobí kostely a chrámy, nosí se na těle a staví na hroby. Slova zobrazená na všech křesťanských křížích jsou stejná, ale psaná v různých jazycích.

Prsní kříž, který je nasazen během křtu, se pro věřícího stane symbolem křesťanství a utrpení Ježíše Krista. For ortodoxního kříže, forma nezáleží, mnohem důležitější je to, co je na ní znázorněno. Nejčastěji můžete vidět šesticípé nebo osmicípé kříže. Obraz Ježíše Krista na něm symbolizuje nejen mouku, ale i vítězství nad zlem. Podle tradice má pravoslavný kříž nižší příčku.

Katolický kříž zobrazuje Ježíše Krista jako zemřelého. Jeho paže jsou ohnuté, nohy zkřížené. Tento obraz je nápadný ve svém realismu. Tvar kříže je stručnější, bez příčného nosníku.

Klasický katolický obraz kříže je obrazem Spasitele s nohama zkříženýma a propíchnutým jedním hřebem. Na hlavě je trnová koruna.

Pravoslaví vidí Ježíše Krista vítězství nad smrtí. Jeho dlaně jsou otevřené a nohy nejsou zkřížené. Podle tradice pravoslaví jsou obrazy trní koruny na kříži velmi vzácné.

Doporučená

Flemoxin Solutab a azithromycin - jaký je rozdíl a co je lepší
2019
Jaký je rozdíl mezi platem a sazbou
2019
"Anastrozol" nebo "Letrozol": srovnání léků a které je lepší
2019