Jaký je rozdíl mezi jednotným pohybem a rovnoměrným zrychlením?

V tomto článku se zaměříme na pohyb, ale spíše na některé jeho formy. Nejprve analyzujeme samotný pohyb, který lze popsat jako změnu polohy objektu v prostoru relativního jiného objektu. Mechanický pohyb je rozdělen do tří typů:

  1. Pohyb pevného bodu.
  2. Plynulý pohyb.
  3. Pohyb pevného tělesa.

Typy objektů podléhajících pohybu

Materiálové body jsou tělesa, která mají hmotnost, ale jejich struktura, tvar, velikost a tvar mohou být zanedbány, aby se zjednodušilo řešení tohoto problému. Jejich pohyb závisí pouze na změně souřadnic v čase, což je indikováno rychlostí. Pohyb bodu může být křivočarý, když se pohybuje po určité trajektorii, a přímočarý, když se rychlost pohybu neodchyluje od přímky a jeho směr se během cesty nemění.

Pokud počet bodů není omezen, ale jsou spojeny podmínkou kontinuity rychlostních polí, pak takové pohyby mohou popsat změny v poloze kapalin a plynných látek v prostoru a nazývají se pohyby spojitých médií. Body se mohou pohybovat nezávisle na sobě, omezené na samotné limity látky.

Pokud vlastnosti objektu nelze zanedbávat, jedná se o pevné těleso, které má kromě hmoty také tvar, strukturu (krystalickou a amorfní), agregovaný stav (v tomto případě tuhý). Její pohyb je mírně odlišný systém výpočtu - spočívá v rychlosti jakéhokoliv bodu objektu a pohybu rotace kolem tohoto bodu.

Jednotný pohyb

Jednotný pohyb existuje, když rychlost objektu zůstává stejná v jakémkoliv intervalu ujeté vzdálenosti, přičemž v tomto případě bude doba průchodu dvou identických úseků stejná.

Jednotný pohyb

Tento typ pohybu může být dvou typů:

  1. V přímce, když se vektor rychlosti nemění.
  2. Po obvodu se při změně vektoru tento typ přičítá také jednotně zrychlenému, protože vektor se neustále mění.

Rovnoměrně zrychlený pohyb

Rovnoměrně zrychlený pohyb nemá po celé dráze stejnou rychlost. v tomto případě existuje zrychlení, které je zodpovědné za neustálé zvyšování rychlosti. Zrychlení v tomto druhu pohybu zůstává nezměněno a rychlost neustále a rovnoměrně roste. Teoreticky, do nekonečna, jestliže objekt se pohybuje relativně k jinému objektu, k rychlosti menší než rychlost světla, jestliže jeho rychlost je zvažována relativní k objektu sám.

Rovnoměrně zrychlený pohyb

Pokud jsou do výpočtů zahrnuty i jiné vlastnosti, bude konečná rychlost ještě nižší. Kromě rovnoměrně zrychleného pohybu je také rovnoměrně pomalý pohyb, kde modul rychlosti klesá rovnoměrně. Podobně zrychlený pohyb může probíhat v několika dimenzích, ve kterých se to děje:

  1. Jednorozměrné.
  2. Multidimenzionální.

V případě první - pohyb je prováděn podél jedné osy souřadnic. V případě druhého mohou být přidány další rozměry.

Rozdíl dvou typů pohybu

Rovnoměrně zrychlený pohyb se liší od stejnoměrného v tom, že rychlost v takovém pohybu neustále roste a roste rovnoměrně až do určitého limitu. Při stejnoměrném pohybu se rychlost nikdy nemění, jinak se tento pohyb nebude nazývat uniformou. Také v jednotném pohybu nejsou možné změny rychlosti a doby průchodu určité části prostoru. Příkladem rovnoměrně zrychleného pohybu může být objekt, který je hozen pod úhlem k horizontu, za předpokladu, že existuje jednotné pole gravitace.

Při určování jednoho a druhého typu pohybu je důležité nejen změnu zrychlení, ale také změnu v jeho vektoru, která se nemusí shodovat s vektorem rychlosti. Změní-li se vektor zrychlení, ale zrychlení samo o sobě není, může být takový pohyb jak zrychlen, tak rovnoměrný. Takový pohyb je pohyb v kruhu v plochém dvourozměrném prostoru.

Aplikace

Vzorec takových pohybů může být aplikován ve zcela odlišných rovinách. Například pro výpočet pádu pevných látek ve volném pádu, aby se předpověděl bod dopadu. Také pro různé matematické a geometrické výpočty.

Zajímavé video na toto téma:

Doporučená

Co odlišuje dopis od zvuku: popis a rozdíly
2019
Jak se epoxidové lepidlo liší od epoxidu
2019
Volkswagen Tiguan nebo Honda CR-V: srovnání vozů a to je lepší
2019