Jaký je rozdíl mezi hladinou laseru a úrovní laseru?

Úroveň laseru a úroveň laseru jsou konstrukční nástroje, podle kterých je v prostoru vytvořena nezbytná rovina a ve skutečnosti horizont mezi dvěma potřebnými body je přesná rovina.

Při konstrukci horizontálních, vertikálních, šikmých rovin a navíc pravých úhlů, které nejsou vždy prolézány jednoduchým nástrojem, nemá hladina laseru žádnou rovnost. Princip samotné roviny je uzavřen v průmětu laserového bodu nebo čáry na odpovídající ploše. Funkce tohoto zařízení umožňuje provádět racionální výměnu mnoha objemných nástrojů, a to:

  • Úroveň
  • Plumb.
  • Náměstí.
  • Pravidlo

Projekce a rotační úrovně jsou široce používány. Ty jsou použitelné v měřítku velkých místností (k dispozici je projekce stovek metrů).

Úroveň laseru

Laserový měřicí přístroj s markerem ve formě přesného a tenkého laserového paprsku. Princip činnosti je založen na dvou bodech, na rozdíl od tří, jako ve výše uvedeném nástroji. Jaký je rozdíl mezi hladinou laseru a úrovní laseru?

Úroveň laseru

Přesnost projekce: chyba na metr projekce paprsku / bodu

Laserová úroveň, téměř nezávisle na cenové kategorii, která je zase regulována pouze přídavnými funkcemi, funkčními spojovacími prvky a samozřejmě stejnou značkou, má 1 mm chyby na metr projekce. Situaci lze zlepšit použitím speciálních zesilovačů přijímajících paprsky.

Úroveň laseru, na rozdíl od výše uvedeného, ​​bude vykazovat mnohem menší chybu, a to ± 0, 2-0, 3 mm / m. Odchylky od podmíněného bodu mohou být jak vyšší, tak nižší. Dražší modely, zejména když hovoříme o úrovních rotace, mají odchylku ne více než ± 0, 1 mm / m.

Stavební řada (kromě speciálního detektoru - zesilovače) \ t

Rozsah úrovně, zejména levné, nechává hodně být požadovaný - 10 metrů, maximum. Dražší modely "beat" na 20, a dokonce 25 metrů. Také na vzdálenosti kvalitativní projekce ovlivňuje stupeň osvětlení. Úroveň, podle typu, vykazuje o něco lepší výsledky. Například vzdálenost k vybudování projekční úrovně dosahuje 50 metrů. Úrovně rotace - 100 metrů a více.

Použijte laserovou úroveň

Funkční funkce

Jak bylo uvedeno výše, úroveň má velký počet funkcí, zejména pokud jde o rotační model. Hladina sama se otáčí v rovině a zároveň má jediný bod podpory a pak 2 až 4 body po celém obvodu v oblasti paprsku. Je tedy obvyklé rozlišovat úrovně bodů, které mohou promítat jak 3 body, tak 5 vícesměrných bodů.

Úroveň laseru naopak nemá svůj vlastní bod otáčení, ale pouze dvě na délce promítaného paprsku, který jej začíná a končí. Úroveň může být horizontální, vertikální nebo obojí. Co z toho vyplývá? Obě zařízení patří do kategorie měřicích přístrojů. Rozdíl je prostě kolosální, ale ve skutečnosti se samotná úroveň může stát logickou a zcela funkční náhradou laserové úrovně.

Dostupnost dalšího příslušenství

Zpravidla končí s ukončením úrovní úrovní, které ještě nezačaly. Podlahové a nástěnné držáky a samozřejmě přijímání zesilovače. Ten, ve vztahu k úrovni, používá jen málo lidí. Úroveň může být kromě různých upevnění doplněna ochranným příslušenstvím a dálkovým ovládáním.

Rozdíl v mechanismu zachování rovnováhy

Použitý princip volně stojícího plumb umožňuje zařízení upozornit operátora na odchylku i v desetinách stupně. Stejný rozdíl spočívá v mezích odchylky, ve které je spuštěna automatizace. Hladiny laseru mají limit 3 až 35 mm. Úrovně - od 3 do 50 mm. Pokud je limit překročen, spustí se světelný nebo zvukový alarm.

Princip výkonu

Všechna zařízení mohou pracovat v síti. Úrovně jsou zpravidla doplněny autonomním napájením ve formě baterií a úrovní - s akumulátory.

Doporučená

Co je lepší Ascoril nebo Lasolvan a jak se liší
2019
Jaký je rozdíl mezi soudcem a druhým vysokoškolským vzděláním?
2019
Visa a Mastercard: jak se liší a co je lepší
2019