Jaký je rozdíl mezi bankovními dny a pracovními dny?

Den je pojem, který definuje nejen denní období, den v měsíci a časové období, ale termín používaný ve spotřebitelském a finančním sektoru. V závislosti na kontextu může být den pracovní nebo bankovní. Nejčastěji se tato definice nachází ve finančních a bankovních dokumentech. Aby se předešlo nedorozuměním a možným problémům, je nutné jasně porozumět rozdílu v těchto větách.

Co jsou „bankovní dny“?

Bankovním dnem je období pracovní doby bankovní instituce, od okamžiku spuštění systému přijímání plateb až po jeho uzavření na konci pracovního dne. Zhruba řečeno, je to den, kdy je možné provádět vypořádací operace mezi:

  • Jednotlivci.
  • Právnické osoby.
  • Finanční instituce.
  • Mezibankovní organizace.

Tato terminologie je přípustná při přípravě finančních dokladů, úvěrů, smluv o vkladech, smluv různých typů, kde existuje peněžní tok . Bankovní dny jsou časové období, které vylučuje svátky a víkendy. Stojí však za zmínku, že státní svátky se nemusí shodovat s obvyklým způsobem fungování bankovních institucí, zhruba řečeno, žneme v bance. Je-li určen den, který může být přiřazen k provádění vypořádacích operací, pak může být čas přijetí rovněž omezený a ne celkový počet dnů, ale pouze určitý počet hodin.

Při provádění hotovostních transakcí, převodu peněžních prostředků, nabývá bankovní den jiný výklad. Pokud se převod uskuteční ve stejné oblasti finanční instituce k různým běžným účtům, služba se provede rychle a transakce se dokončí ve stejný den.

Pokud se vypořádání uskuteční mezi různými bankovními institucemi a platba připadne na den volna, bude účet zpracován v první pracovní den v týdnu. Z tohoto důvodu mnoho smluv o službách správy hotovosti stanoví dobu 1 bankovního dne pro interní operace a 3–5 dní pro externí operace.

„Bankovní den“ lze často vidět v obchodních smlouvách, ve kterých je graf dodání a platby. Termín používejte k ochraně a vysvětlování načasování při vysvětlování pracovního plánu a dodávek o víkendech a dlouhých svátcích. Bankovní den je tedy obdobím nebo dnem bankovního systému, kdy se provádějí hotovostní transakce a vypořádání.

Co je to pracovní den?

Pracovní den je pojem času, který má několik výkladů. Na jedné straně se jedná o období, kalendářní den, který není dovolenou ani víkend. Na straně zákoníku práce se jedná o den, kdy zaměstnanci společnosti vykonávají své pracovní povinnosti podle uzavřené pracovní smlouvy.

Přístup zaměstnance k práci, a to bez ohledu na kalendářní období týdne, může být dokonce volno, ale může být považován za pracovníka Pracovní den v jiném smyslu se může lišit od kalendářního dne. Crouch na dovolenou nebo na den volna, vzít noc nebo denní čas.

Pokud hovoříme o průmyslovém nebo výrobním zaměstnanci, pracovní den je nejčastěji určován směnným kalendářem. Tento typ práce zahrnuje přímé zaměstnance speciálních služeb, sanitky, hasiče a policejní struktury atd. Zaměstnanci státních institucí a bank dodržují denní pracovní režim 5denního typu s volnými dny v sobotu a v neděli a také během prázdnin.

Společné a charakteristické rysy pracovního a bankovního dne

Bankovní den, může být součástí pracovního dne, jeho složky. Výjimkou může být zaměstnanec, jehož pracovní harmonogram se neshoduje s časem, během něhož lze provádět bankovní operace se všemi finančními institucemi. V takové situaci může být pracovní den kratší než bankovní den, nebo naopak může být delší, nebo se nemusí shodovat vůbec, pokud hovoříme o práci na směny.

Hlavním rozlišovacím znakem bankovního dne od pracovníka je směr činnosti zaměstnance a jeho druhu práce. Zaměstnanec nejčastěji předpokládá hotovost a operace vypořádání, ke kterým dochází v důsledku přítomnosti finančních institucí. Na druhou stranu zaměstnanec nemá žádný vztah k pojetí bankovního dne v situaci, kdy jeho pracovní činnost nesouvisí s bankovní spoluprací. Shrnutí parametrů těchto dvou pojmů lze považovat za skutečnost, že určují časový interval.

Doporučená

Co znamená lepší a efektivnější "Kurantil" nebo "Thrombone ASS"
2019
Levomekol nebo jejichthyol masti: srovnání a co je lepší
2019
Jaký je rozdíl mezi domem a městským domem (a co je lepší)
2019