Jaký je rozdíl mezi arogancí a odvahou?

Impudence a odvaha, opačné rysy lidského charakteru. Mezi těmito dvěma vlastnostmi existuje jemná čára a je často obtížné určit, která z těchto vlastností převládá. Abychom se nemýlili, je nutné porovnat oba pojmy a určit, jaký je rozdíl, a zda mezi nimi existuje podobnost.

Odolnost

Mezi lidmi je populární fráze „arogance je druhé štěstí“ . Osoby s podobnou kvalitou ve skutečnosti vyvolávají dojem šťastných, žádných problémových lidí. Pod vnějším pláštěm silné a charismatické osobnosti je však často skryta slabá osoba, velmi slabá, lovená strachem.

Co je to za kvalitu? Proč je považován za druhé štěstí? Arogance je vlastně drzé chování, nedostatek pocitu hanby a odpovědnosti. Jsou to arogantní lidé, kteří si dovolují prolomit komfortní zónu ostatních lidí, chovat se vzdorovitě. Samozřejmě, všichni lidé jsou odlišní, a možná pro nějaké štěstí je získat své vlastní výhody, což způsobuje nepohodlí ostatním. Ochrana osobních zájmů na rozdíl od veřejného mínění.

Odvaha

Opačná kvalita arogance - odvaha. Odvaha města trvá! Tak to říká v jednom slavném přísloví. Existuje mnoho podobných výroků, ve kterých jsou stateční lidé popsáni jako odvážní, schopní neohrožených činů. Na tomto základě můžeme dospět k závěru o této kvalitě jako o ušlechtilém, který evokuje respekt a respekt.

Mnoho lidí se mylně domnívá, že odvaha je úplná absence strachu. Ve skutečnosti je to uznání jejich strachu a neustálý boj s nimi . Kontrola fobií a ne naopak. Tato kvalita je charakteristická pro válečníky, vůdce, vůdce. Není to však jen skvělí lidé, ale stateční lidé se nacházejí také v každodenním životě. Obvykle se vyznačují sebevědomým chováním, touhou uspět. Jsou to aktivní lidé, kteří za sebe berou odpovědnost.

Podobnost

Odolnost a odvaha, tyto vlastnosti jsou často zmatené, přičemž jeden po druhém. To vše kvůli podobnému chování a charisma majitelů těchto vlastností. Sebevědomí lidé vždy vystupují ve společnosti a stávají se vzory. Hlavní ukazatele charakteristické pro obě kvality jsou následující:

 • Aktivita Výrazné chování na veřejnosti. Ostré akce, rozhodné kroky, touha přitáhnout pozornost druhých.
 • Sebevědomí . Sebevědomí.
 • Chraňte svá práva . I přes současnou situaci se brání jejich zájmy proti všem námitkám.
 • Mít osobní názor . Schopnost obhájit své názory, přesvědčit se.
 • Dosažení cílů . Stanovení osobních cílů a touha po jejich dosažení.

Rozdíly

Jak se ukázalo, existuje mnoho podobností mezi dvěma opačnými vlastnostmi. Je zřejmé, že na první pohled stačí, aby tyto vlastnosti byly blízko sebe. Ale první dojem, jak je dobře známo, je často chybný. Výše uvedené podobnosti budou více správně přičítány povrchním znakům, které neovlivňují hluboké vlastnosti znaku. Pro přesnější prezentaci je tedy nutné nakreslit jinou analogii a identifikovat vlastnosti, které je odlišují. Hlavní rozdíly jsou tedy:

 1. Impudence je touha uspokojit vaše osobní potřeby, i když to způsobuje nepohodlí nebo poškození lidí kolem vás. Odvaha je snaha o dosažení vysokých cílů. Tyto cíle však nemají negativní dopad na životní prostředí. Naopak mají příznivý vliv na životy lidí.
 2. Impudence - taktlessness, hrubost a hrubost. Odvaha je projevem úcty ke všem.
 3. Impudence je zbabělost, strach z vlastního strachu a skrývání před lidmi. Odvaha - vnitřní boj s fobií, odvaha. Povědomí o jejich slabostech, touha po sebezdokonalování.
 4. Impudence - rozrušení konfliktů. Vytvoření napjaté atmosféry v týmu. Odvaha je řešení sporů prostřednictvím řešení konfliktů.
 5. Impudence - nespolehlivost a nezodpovědný postoj. Odvaha je nepřítomnost strachu ze zodpovědnosti, perfekcionismu v dělání věcí.
 6. Insolence - pasivní chování, porušení pracovní disciplíny. Odvaha je projevem nadšení. Aktivní sociální aktivity.

Impudence může být jen těžko nazývána pozitivní vlastností, protože je posedlá netvrzenými lidmi bez hodnot. Odvaha, naopak, respektuje úctu, souvisí s šlechtou. Takoví lidé jsou často orgány ve společnosti. Odvaha, zlatý průměr mezi extrémy. A aroganci - extravagantní chování, způsobující pohrdání. Podle výsledků srovnání, odvaha ve všech ohledech úspěšně odolává aroganci, která jako nemorální majetek charakteru vede k porážce.

Lidé se skutečně odhalují nejen tehdy, když jsou sami sami, ale také v těch chvílích, kdy jsou povinni činit vážná rozhodnutí. Je důležité být schopen určit, která z těchto vlastností má osoba. Koneckonců, existuje riziko, že se projeví arogance - odvaha a slušnost, pomlouvání zbabělce. Toto chování není matoucí, pokud existuje koncept hlubokých rysů těchto kvalit. Tyto znalosti pomohou určit, co očekávat od člověka, a zda se spoléhat na jeho pomoc v důležité životní situaci.

Doporučená

CT nebo MRI mozku: srovnání metod a které je lepší
2019
Který lék je účinnější Mukofalk nebo Duphalac: vlastnosti a rozdíly
2019
IPhone 6 a 6s - jaký je rozdíl a podobnost mezi zařízeními
2019