Jak se stížnost liší od prohlášení: popis a rozdíly

Konfliktní situace v procesu komunikace a interakce mezi subjekty vždy vznikají a písemná výměna stížností a prohlášení je považována za civilizovaný způsob jejich řešení. Rozdíl mezi těmito dvěma dokumenty je významný.

Co je to stížnost?

Stížnost je písemná žádost při podání žádosti na státní orgán oprávněný k odstranění určitého typu porušených práv a oprávněných zájmů občanů. Reklamace jsou vedeny v důsledku správních a právních vztahů.

Právo každého občana na ochranu je právo odvolat se proti všem protiprávním jednáním a rozhodnutím.

Stížnosti se týkají dvou možností v podstatě vznikajících vztahů:

 1. Správní stížnost je podána u orgánů PA jako stížnost proti žalobám a rozhodnutím zástupců PA.
 2. Soudní žaloby podané u vyšších soudů.

Administrativní stížnost je dále rozdělena na:

 • Všeobecné správní stížnosti, vyřízení záležitostí vychází ze spolkového zákona o řízení.
 • Zvláštní, které vyžadují vypořádání jinými LA.

Stížnosti soudu mají řadu specifických rysů.

 1. Stížnost na soud může být podána po správním řízení jako odvolání proti rozhodnutí, nečinnosti nebo protiprávnímu jednání.
 2. Stížnost je možné okamžitě podat u soudu.
 3. Podávání stížností na obě možnosti současně: správní a soudní.

Vzorová stížnost

Charakteristika stížností

Pro podání stížnosti je nezbytné dosáhnout věku správní způsobilosti k právním úkonům v souladu s právními předpisy Ruské federace a ústavními právy k dosažení šestnácti let věku .

Specifickým rysem stížnosti je, že je podána buď vysokému úředníkovi, nebo vyššímu orgánu ve vztahu k činu, na který se tato stížnost vztahuje.

Načasování realizace obecné stížnosti není upraveno zákonem.

Stížnosti ovlivňující problematiku jurisdikce jsou podány:

 • V rozhodčích soudech řeší problematiku řešení ekonomických problémů v důsledku obchodních aktivit.
 • Vojenské soudy, otázky vzniklé při výkonu vojenské služby vojenským úřadům nebo velícím štábům.
 • Soudy rozhodující o otázkách obecné judikatury.

Co je to prohlášení

Oficiální odvolání jednoho nebo více civilistů k vládě nebo místní správě, administrace právnické osoby je volána prohlášení.

Charakteristické znaky prohlášení

 1. Toto prohlášení není spojeno s žádným porušením práv nebo porušením oprávněných zájmů.
 2. Obsah není žádostí o akci v souvislosti s odstraněním porušení jakékoli povahy.
 3. Účelem výroku je účelně uskutečnění zákonných práv a zájmů žadatele.
 4. Odstranění nedostatků v činnosti organizací a podniků.
 5. Sloužil písemně a ústně.
 6. Usnesení o protiprávním jednání je obdobné pořadí, v jakém se posuzují správní stížnosti.

Ukázková aplikace

Smluvní podmínky a práva osob podávajících stížnost nebo žádost

Často jsou stížnosti a prohlášení v současné době nezodpovězeny. Tento postup je však přísně regulován. Znalost lhůt stanovených právními předpisy Ruské federace dává právo požadovat dodržování těchto norem, a pokud nefunguje, dává právo odvolat se na státní zastupitelství.

 • Doba pro posouzení písemné reklamace nebo žádosti nesmí překročit třicet dnů . Dnem zahájení této lhůty je den, kdy je stížnost nebo žádost zaregistrována v kanceláři.
 • Pro splnění těchto předpisů je žádoucí mít na rukou kopii se značkou přijetí nebo druhou kopii s podobnou značkou.
 • Musíte znát pozici, název stížnosti nebo prohlášení.
 • Výjimkou jsou stížnosti a žádosti, které obsahují informace o porušení imigračních právních předpisů, lhůta pro jejich posouzení je omezena na dvacet dní.
 • Prodloužení lhůty pro posuzování žádostí nebo stížností občanů vyžaduje od vládních agentur nebo jiných obžalovaných, aby žadateli zaslali oznámení o potřebě získat další informace o otázce zájmu, což vyžaduje další požadavky na jiné organizace. Žádosti a oznámení se zasílají současně. Informace mohou být zaslány žadateli poštou nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu poštovní schránky.

Práva žadatele:

 1. Po celou dobu posuzování poskytněte orgánům, které se zabývají posuzováním stížnosti nebo žádosti, dokumenty a informace.
 2. Má právo seznámit se s dokumenty, které jsou v této věci vyřešeny, pokud to není v rozporu s normativními akty.
 3. Schopnost získat pomoc v případech neschopnosti obdržet dokumenty bez úředních žádostí.
 4. Vyžadovat dodržování třicetidenní lhůty.
 5. Není-li žádost nebo stížnost předložena oprávněnému orgánu k vyřešení problému, musí orgán tuto chybu oznámit stěžovateli a předat stížnost orgánu odpovědnému za vyřešení problému.
 6. V případě nečinnosti má žadatel právo podat stížnost na vyšší orgány.
 7. Má právo podat žádost o ukončení protiplnění.

Rozdíly stížností a prohlášení.

 1. Rozdíly v postavení právnických osob procesního typu.
 2. Stížnost se podává výhradně písemnou formou, žádost může být podána ústně nebo bezplatně.
 3. Soudní žaloby jsou posuzovány s dodržením přísných termínů předpisů stanovených občanským soudním řádem Ruské federace.
 4. Žaloba by měla být podána pouze v případě sporů o práva, to znamená, že osoba, která ji předkládá, je přesvědčena, že jeho práva a zájmy jsou chráněny zákonem. Žádost je v každém případě přijata, protože nevyžaduje požadavky, ale obsahuje žádost o realizaci jejích práv a zájmů.

Právo na odvolání k vyšším orgánům, orgánům státní moci a samosprávě je pro občana zajištěno Ústavou Ruské federace, dokumentem potvrzujícím účinné formy ochrany osobních práv. Forma odvolání může být individuální nebo kolektivní.

.

Doporučená

Jaký je rozdíl mezi epiteliální a pojivovou tkání: popis a rozdíly
2019
Amelotex a Diclofenac: jaký je rozdíl a co je lepší
2019
Jaký je rozdíl mezi kabelem VVGng a VVGng ls: popis a rozdíly
2019