Jak se režim spánku liší od pohotovostního režimu Windows?

Každý uživatel osobního počítače by měl vědět, jak se pohotovostní režim liší od režimu spánku, jak tyto nabídky používat. Pouze v tomto případě existuje možnost řádně používat počítač v situacích, kdy je nutné mu poskytnout odpočinek.

Co je pohotovostní režim?

Pohotovostní režim je moderní režim nízké spotřeby, díky kterému je možné úspěšně a úspěšně obnovit relaci s operačním systémem Windows. Předpokládá se, že v tomto režimu nebude počítač zcela vypnut, takže v případě potřeby bude možné jej zapnout rychle a bez zbytečných starostí.

Pohotovostní režim je ideální, pokud potřebujete dočasně přerušit práci, ale přesto se musíte během dne vrátit do počítače.

Jak mohu používat pohotovostní režim?

 1. Začněte.
 2. Přizpůsobení.
 3. Ovládací panel
 4. Napájení
 5. Volitelné.

Následně musíte zvolit "Přechod do pohotovostního režimu" a tuto akci potvrdit. Nyní můžete stisknout speciální tlačítko „Sleep“ na klávesnici a přejít do pohotovostního režimu. Předpokládá se, že jde o jednoduchý a rychlý odchod z pohotovostního režimu, protože k tomu můžete použít libovolnou klávesu na klávesnici nebo počítačovou myš.

Co je režim spánku?

Režim spánku je vypnutí osobního počítače, ale je zde také možnost zapamatovat si všechny otevřené programy a dokumenty. Tato funkce je ideální, pokud jste nemohli dokončit práci nebo dokončit čtení požadovaného dokumentu, ale musíte počítač vypnout on-line. Režim spánku vám umožní najít nejoptimálnější cestu z této situace.

Nastavení režimu spánku v systému Windows-8

Počítač je navíc vypnutý, můžete jej dokonce chvíli vytáhnout z elektrické zásuvky. Je třeba poznamenat, že do RAM se uloží speciální soubor, díky kterému lze při následném zahrnutí zobrazit všechny dokumenty v jejich předchozím stavu. Kromě toho nemusíte ukládat dokumenty pomocí režimu spánku, protože počítač se s tímto úkolem vyrovná.

Jaké jsou důležité výhody spánku?

 1. Je zde možnost vrátit se do zastavené práce bez zbytečných kliknutí.
 2. Vypnutí a zapnutí osobního počítače trvá přibližně třicet sekund.
 3. Zaručeno k ochraně s dodatečným heslem.
 4. Očekávaný maximální komfort při práci s otevřenými okny.

Jak lze počítač přepnout do režimu spánku?

 1. Měli byste použít pohotovostní režim, do kterého chcete přesunout kurzor myši.
 2. Pak musíte stisknout klávesu Shift.
 3. Název „Režim spánku“ se změní na „Režim spánku“.
 4. Nyní můžete kliknout na tlačítko.

Je třeba poznamenat, že název funkce může zůstat stejný, pokud je funkce „Režim spánku“ vypnuta. Funkci však lze aktivovat pomocí ovládacího panelu a napájecího zdroje.

Toto schéma aktivuje režim spánku. V případě potřeby můžete nakonfigurovat další možnosti pro vypnutí osobního počítače. Je třeba poznamenat, že režim spánku funguje pouze v několika verzích operačního systému Windows: XP a 2000/2003.

Jak se mohu dostat z režimu spánku? Předpokládal potřebu normálního počítače.

Je třeba poznamenat, že režim spánku nelze použít a zcela zakázat pomocí odškrtnutí odpovídajícího zaškrtávacího políčka. V důsledku toho bude pevný disk schopen uvolnit místo, které se rovná množství paměti RAM.

Speciální režimy: režim spánku a hybridní režim spánku

Pro notebooky je nabízen režim spánku, který je nezbytný pro úspěšné skladování elektřiny. V tomto případě lze režim porovnat s režimem spánku, protože všechny otevřené dokumenty, nastavení se uloží a všechna tato data se uloží do systémové složky. Předpokládá se, že počítač bude moci jít do režimu snížené spotřeby energie, což zaručuje úspěšné úspory energie s relativně zapnutým notebookem.

Pro osobní počítače, počínaje Windows Vista, je nabízen hybridní režim spánku . Tento režim umožňuje duplikovat data na pevném disku a v paměti RAM. Při výpadku napájení lze vše bez problémů obnovit a za standardních podmínek systém Windows úspěšně ukončí režim. Hybridní režim spánku předpokládá, že není třeba vypínat osobní počítač a obnovení všech požadovaných souborů trvá minimálně.

Režimy spánku, spánku a hybridního režimu spánku nejsou možnosti, které lze zneužít. Obnovení počítače vyžaduje intenzivní zatížení pevného disku, protože funkce jsou k dispozici pouze pro důležité situace. Aby se snížila frekvence používání speciálních režimů vypnutí počítače, je žádoucí správně naplánovat pracovní postup. Pouze dodržování pravidel práce na počítači vám umožní vyhnout se vážným problémům s pevným diskem.

Doporučená

Jaký je rozdíl mezi kinetickou energií a potenciální energií?
2019
Co odlišuje jablečný ocet od stolu
2019
Jaký je rozdíl mezi gymnospermy a angiospermy?
2019