Jak se petice liší od návrhu na soud?

Princip práce státních orgánů zahrnuje pouze písemné formy odvolání. Slovní žádosti a prohlášení nebudou samozřejmě nikdo považovat, proto je nutné správně vypracovat dokument v souladu se všemi formami a pravidly instituce, které se žadatel rozhodl uplatnit. V tomto případě bude odvolání posuzováno povinně a v této věci bude vydána písemná odpověď, kterou lze v budoucnu odvolat. Hlavními dokumenty k odvolání k soudu jsou žádost a návrh.

Prohlášení

Žádost podaná u soudu je písemnou formou dokladu, kterým žalobce předkládá soudu podstatu nároku . Písemná forma může vyloučit pouze extrémní důvody, proč žadatel nemůže psát nebo tisknout dokument (postižení apod.). V takovém případě obdrží úředník žádost ústně a písemně ji shrne písemně. V souladu s požadavky právních předpisů Ruské federace musí prohlášení uvádět jména soudu, žalobce a žalovaného, ​​jakož i podstatu poplatků, spolu s důkazy a seznamem dokumentů, které jsou připojeny.

Vzorový nárok

V případě potřeby mohou být k výpočtu peněžních pokut přidány materiální nároky. Aby bylo možné žádost řádně vyřídit a nedošlo k jejímu vrácení, je nejvhodnější obrátit se na odborníka na placené právní poradenství (pokud částka požadovaná advokátem za jeho služby nepřekročí částku nároku).

Petice

Petice, stejně jako prohlášení, je formou postihu před soudem . Jednoduše řečeno, petice je druhem žádosti osoby, která se účastní případu (například zavolat další svědky nebo požádat o materiály případu pro další seznámení, odložení slyšení na jiné datum).

Ukázková aplikace

Lze říci, že s pomocí petice jsou zvažovány sekundární otázky procesu. Podle návrhu neexistují žádné přísné požadavky na petici. V podstatě stačí uvést název soudu, vaše osobní údaje a uvést samotnou podstatu odvolání k soudu. Žádost musí být předložena v počtu kopií, který odpovídá počtu účastníků posuzovaného případu.

Podobnosti a rozdíly

Autor v žádosti obecně uvádí svůj zvláštní požadavek na soud a v žalobě na žádost o posouzení . Na základě žádosti může být zahájeno posouzení případu u soudu, což nelze říci o petici, jejímž účelem je v podstatě posouzení dodatečných bodů a podrobností. Žádost má značnou pravomoc danou právními předpisy, a proto je mnohem snazší přijmout odmítnutí žádosti.

Významný rozdíl je také v požadavcích na registraci - petice je napsána téměř ve volné podobě a je obtížné napsat žádost soudu bez řádných právních znalostí nebo odborné pomoci. Existuje rozdíl v platbě - nárok vyžaduje zaplacení státního poplatku a návrh je podán bezplatně. Podobně se pojmy „aplikace“ a „petice“ mohou lišit v závislosti na typu procesu (občanském, správním nebo trestním).

Hlavní podobnost v těchto dokumentech lze nazvat směrem a účelem, který tyto zprávy nesou. A také skutečnost, že podání žádosti nebo petice se řídí výhradně vlastní vůlí žadatele, bez jakéhokoli nátlaku, jeho iniciativou. Jeden a druhý dokument mohou být podány dříve, než soud odebere rozhodnutí, a soud sám zjistí od všech účastníků procesu, že si přejí podat návrh nebo petici ve věci.

Lze konstatovat, že význam pojmů „petice“ a „prohlášení“ se může lišit od typu procesu. Žádost však v každém případě umožňuje zahájení zahájení řízení nebo jeho přesunutí do jiné etapy a petice upravuje proces sledování plnění práv žadatele. A zbytek, podstata pojmů nemá velký rozdíl, protože jeden a druhý dokument je prostředkem vyjádření vůle a regulace soudního procesu. Chcete-li plně pochopit, který dokument vydat s prohlášení, a které petice, je nejlepší kontaktovat kvalifikovaného odborníka, protože dobrý právník může pomoci ušetřit nejen čas, ale i peníze.

Doporučená

Jaký je rozdíl mezi kinetickou energií a potenciální energií?
2019
Co odlišuje jablečný ocet od stolu
2019
Jaký je rozdíl mezi gymnospermy a angiospermy?
2019