Eds a napětí: co to je a jaký je rozdíl

Nyní EMF a napětí, vnímané mnoha jako identické koncepty, které, pokud jsou k dispozici některé charakteristické rysy, jsou tak bezvýznamné, že si sotva zaslouží vaši pozornost.

Na jedné straně dochází k takovému stavu věcí, neboť ty aspekty, které rozlišují mezi těmito dvěma koncepty, jsou tak zanedbatelné, že je sotva možné si je všimnout i pro více či méně zkušené uživatele. Nicméně, takové jsou stále stanoveny a je také nemožné říci, že EMF a napětí jsou naprosto stejné.

Co je to EMF a proč je často zaměňováno s napětím?

EMF, nebo elektromotorická síla, jak to je obyčejně nazýváno v mnoha učebnicích, je fyzikální veličina, která charakterizuje práci nějakých vnějších sil přítomných ve zdrojích přímého nebo střídavého proudu.

Pokud hovoříme o uzavřeném vodivém obvodu, pak je třeba poznamenat, že v případě, že EMF bude roven práci sil při pohybu jednoho kladného náboje podél výše uvedeného obvodu. Zmatená elektromotorická síla a napětí - nejen tak. Jak je známo, tyto dva koncepty jsou dnes měřeny ve voltech . Současně můžeme hovořit o EMF na kterékoli části cíle, protože v podstatě jde o specifickou práci vnějších sil, které nepůsobí v celém obrysu, ale pouze v určité oblasti.

Zvláštní pozornost z vaší strany si zaslouží skutečnost, že elektromotorická síla galvanického článku zajišťuje práci vnějších sil působících během pohybu jednoho kladného náboje z jednoho pólu na úplně jiný. Práce těchto vnějších sil přímo závisí na tvaru trajektorie, ale nemůže být vyjádřena z hlediska potenciálního rozdílu. Ten je způsoben tím, že vnější síly nejsou potenciální. Navzdory skutečnosti, že stres je jednou z nejjednodušších koncepcí, mnoho spotřebitelů plně nerozumí, co to je. Pokud tomu nerozumíte, považujeme za nutné uvést pro vás nějaké příklady.

Vezměte pro přehlednost obyčejnou nádrž s vodou. Z takového tanku bude muset jít běžná trubka. Tak, výška vodního sloupce nebo tlak, jednoduchými slovy bude napětí, zatímco průtok vody bude elektrický proud. Vzhledem k výše uvedenému, čím více vody je v nádrži, tím větší bude její tlak a napětí.

Hlavní rozdíly EMF od napětí

Elektromotorická síla, nazvaná napětí, která, podle své definice, je poměr práce vnějších sil, týkající se převodu kladného náboje přímo na velikost tohoto náboje. Napětí je zase považováno za poměr práce elektrického pole, pokud jde o přenos tzv. Elektrického náboje. Například, pokud má vaše auto baterii, pak se její EMF vždy rovná 13 voltům. Pokud připojíte voltmetr k výše zmíněnému zařízení a světlomety jsou zapnuty - zařízení určené k měření napětí, toto číslo bude mnohem menší než 13 wattů. Toto, možná poněkud zvláštní tendence, je kvůli skutečnosti, že v akumulátoru, jako síla třetí strany, to je akce chemické reakce, která je vnímána. Současně je ve vozidle také generátor, který během provozu motoru produkuje jednoduchý elektrický proud.

S ohledem na výše uvedené můžeme hovořit o hlavních charakteristikách EMF a napětí:

  1. EMF bude záviset na samotném zdroji. Pokud mluvíme o napětí, pak jeho indikátor přímo závisí na spojení a na tom, jaký proud protéká obvodem.
  2. EMF je fyzikální veličina, která je nezbytná pro charakterizaci práce nekolombských sil a napětí charakterizuje práci proudu, pokud jde o pohyb náboje jako poslední.
  3. Tyto koncepty jsou také odlišné, protože elektromotorická síla je určena pro magnetickou indukci, zatímco napětí je nejčastěji používáno ve vztahu k stejnosměrnému proudu.

Doporučená

Co je lepší pilulky nebo tinktura echinacea?
2019
Co je lepší a účinnější kyselina hyaluronová nebo kolagen?
2019
Jaký vitaminový komplex je lepší než "Selmevit" nebo "Complivit" a co je lepší
2019