Druhé vyšší vzdělání a rekvalifikace: rozdíly a rysy

V poslední době se mnoho lidí začíná domnívat, že by bylo hezké nějakým způsobem rozšířit své profesní obzory, začít objevovat nové příležitosti pro sebe v jiných oblastech činnosti. To je charakteristické zejména pro ambiciózní jednotlivce, kteří se v žádném případě nechtějí zastavit na tom, čeho bylo dosaženo a usilovat o kariérním žebříčku. A aby cítili jejich význam na trhu práce, jdou na druhé vyšší vzdělání nebo absolvují odborné rekvalifikace.

Jaké vzdělání je lepší?

Někteří zastávají názor, že druhé vysokoškolské vzdělání je cennější, pevnější odborné rekvalifikace, že otevírá velké příležitosti, ale je to jen zavedený stereotyp. Opak je pravdou často - v poslední době se standardní rekvalifikace stala alternativou druhého vysokoškolského vzdělávání, je to více poptávka, protože Diplom s novým povoláním lze získat alespoň každý rok. Takže volba je vždy vaše! Přemýšlejte o tom, jaký druh vzdělávání stále dává přednost!

Cíle a cíle

Ve skutečnosti jsou koncepty druhého vysokoškolského vzdělávání a rekvalifikace velmi podobné, vedou k jedinému cíli - rozvoji nové specializace . V prvním případě jsou vyškoleni vysoce kvalifikovaní odborníci a ve druhém kurzu je zaměřen na zajištění toho, aby studenti získali kompetence v nové oblasti odborné činnosti pro ně, jakož i další znalosti a dovednosti.

Konec dokumentu

V obou případech absolvent získá diplom z minulého kurzu. Pro vysokoškolské vzdělávání - to je bakalářský titul, specialista, magisterský titul, pro rekvalifikaci - diplom odborné rekvalifikace. Získaná specializace bude rovna té, která byla zapsána do prvního diplomu vzdělání. Po absolvování školení jste již odborníkem s odpovídající kvalifikací.

Kde budou vyučovat a podmínky školení

Druhá vysoká škola je schopna vyučovat výhradně ve vysokoškolských institucích, přičemž rekvalifikaci mohou provádět vzdělávací organizace. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma typy vzdělávání je pouze počet akademických hodin, druhý se koná v kratším čase (v průměru 12-16 měsíců oproti 2-4 roky). Tj s nižšími časovými a materiálovými náklady můžete skončit se stejnou polohou.

Výhody odborného rekvalifikace

Je třeba také poznamenat, že profesní rekvalifikace předpokládá užší soubor disciplín, které se počítají pouze pro určitý směr vaší budoucí práce. A tento typ tréninku se koná po pracovní době, což je pro vás pohodlné, disciplíny se nečtou každý den a jen několik hodin. Nebo, pokud již někde studujete, hodiny ve večerních hodinách nebudou odvádět pozornost od hlavního programu.

Velmi příjemným aspektem je absence přijímacích zkoušek, pro některé je to velmi důležitý argument, protože Každá zkouška znalostí je vždy zkouškou nervového systému studenta. Prohlášení - a jste připočítáni!

Publikum

Druhé vysokoškolské vzdělání si obvykle vybírají mladí lidé, někdy i paralelně s hlavním, i když výlety na univerzitu mohou trvat 3-6 let. Je jasné, že pro dospělé, kteří se již v tomto životě konali, může mít někdo vlastní podnikání, zaujmout vedoucí pozici nebo je živitelem rodiny, takový luxus není přípustný. Budou hledat vhodnější možnosti školení s pevnými lhůtami.

Kdy a jaké vzdělání získat?

Dalším důležitým bodem je, že můžete jít do druhého vysokoškolského vzdělávání, pokud již máte diplom v základním vysokoškolském vzdělávání. Profesní rekvalifikace je prováděna buď na základě již existujícího vyššího / středního odborného vzdělávání, nebo může být získána během vzdělávání pro střední a vyšší odborné vzdělávání.

Abychom zůstali v poptávce specialisty v našem moderním světě a udrželi si konkurenceschopnost na vysoké úrovni - je nemožné se tam zastavit, je nutné, abychom byli i nadále osvíceni po zbytek svého života.

Doporučená

Co odlišuje dopis od zvuku: popis a rozdíly
2019
Jak se epoxidové lepidlo liší od epoxidu
2019
Volkswagen Tiguan nebo Honda CR-V: srovnání vozů a to je lepší
2019